ТЕХНИКА ЗА ЗИМНО
ПОДЪРЖАНЕ

Производител на техника за зимно поддържане на пътища - пясъкоразпръскващи устройства и гребла за сняг, монтиращи се на автомобили, трактори, челни товарачи и др. Задвижвани чрез самостоятелен двигател или от хидравликата на автомобила. Пясъкоразпръскващите устройства работят с различни материали - пясък, сол , комбинирано. Допълнителни резервоари за разпръскване на течности.

ТЕХНИКА ЗА ЗИМНО 
ПОДЪРЖАНЕ 1
ТЕХНИКА ЗА ЗИМНО 
ПОДЪРЖАНЕ 2
ТЕХНИКА ЗА ЗИМНО 
ПОДЪРЖАНЕ 3
ТЕХНИКА ЗА ЗИМНО 
ПОДЪРЖАНЕ 4
ТЕХНИКА ЗА ЗИМНО 
ПОДЪРЖАНЕ 5
ТЕХНИКА ЗА ЗИМНО 
ПОДЪРЖАНЕ 6
ТЕХНИКА ЗА ЗИМНО 
ПОДЪРЖАНЕ 7
ТЕХНИКА ЗА ЗИМНО 
ПОДЪРЖАНЕ 8
shadow
back to top