СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА

Специализирани автомобили за събиране на битови отпадъци тип вариопреси и ротопреси с обем на бункера от 8 до 32 м3. Отговарят на всички изисквания на безопасност на работа на обслужващия персонал съгласно европейските норми. Обслужват кофи и контейнери с вместимост от 80 до 1100 л. Мотометачни машини за почистване на улици, летища, строителни площадки.

СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 1
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 2
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 3
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 4
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 5
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 6
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА 7
shadow
back to top