МНОГОФУНКЦИОНАЛНА
КОМУНАЛНА ТЕХНИКА

Автомобилът BU е многофункционален, специализиран с висока проходимост, оборудван с комунална и специализирана хидравлика, подходящ за всякакъв вид настройки. Разработен е по последни швейцарски технологии за автомобили от този тип. Модификациите са с общо тегло от 3,5 до 7,5 тона. Подходящи са за движение в изключително тежки условия и труднодостъпни райони (offroad) движение.

Според желанието на клиента мултифункционалните автомобили могат да бъдат конфигурирани за целогодишна работа с широка гама сменяемо оборудване - самостоятелен кош, контейнеровоз, хидравличен манипулатор, вишка, цистерна за миене със струйници, приспособления за поливане на цветя, метачка, косачка, каналочистачка, машина за раздробяване на клони, пясъкоразпръскващо устройство и гребло за сняг, роторен снегорин, четка за метене на сняг и други.

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 
КОМУНАЛНА ТЕХНИКА 1
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 
КОМУНАЛНА ТЕХНИКА 2
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 
КОМУНАЛНА ТЕХНИКА 3
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 
КОМУНАЛНА ТЕХНИКА 4
shadow
back to top