МЕХАНИЧНИ МЕТАЧКИ
ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Фирма Brodd Швеция е специализирана в разработване, производство и продажба на механични метачки за почистване и поддържане на пътища през цялата година. Удобни за работа в градски условия при почистване на силно замърсени пътища, почистване на сняг, бързо и лесно прикачване към трактор и автомобил.

МЕХАНИЧНИ МЕТАЧКИ 
ЗА ПОЧИСТВАНЕ 1
МЕХАНИЧНИ МЕТАЧКИ 
ЗА ПОЧИСТВАНЕ 2
МЕХАНИЧНИ МЕТАЧКИ 
ЗА ПОЧИСТВАНЕ 3
МЕХАНИЧНИ МЕТАЧКИ 
ЗА ПОЧИСТВАНЕ 4
МЕХАНИЧНИ МЕТАЧКИ 
ЗА ПОЧИСТВАНЕ 5
shadow
back to top